FUNDACJA LOTNICZY LUBLIN

Adres:  20-327 LUBLIN ul. Wrońska 2

ZARZĄD FUNDACJI

FUNDATOR       - Jacek Woźniak

PREZES            - Andrzej Stachyra

WICEPREZES  - Damian Majsak

SEKRETARZ    - Aleksander Krawyciński

SZEF Programowy - Ryszard Hać

STATUT FUNDACJI Poczta Fundacji: info@fundacjalotniczylublin.pl Strona internetowa: www.fundacjalotniczylublin.pl

KRS - 0000000000

Widok Fundacji

(kliknij)

Strona domowa

Powrót do Menu