http://www.fundacjalotniczylublin.pl/sslwrp.html

 Dom Żołnierza Polskiego 20-014 Lublin ul. Żwirki i Wigury 6

 KONTO STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA

Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej

Nazwa: Stow. Seniorów Lot. Wojskowego RP.

 Nr konta:  82 8687 0009 2001 0003 9260 0001

  Spotkania członków Stowarzyszenia odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca.

 CERTYFIKAT SSLWRP

LUBELSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO

                                               RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 MENU GŁÓWNE