http://www.fundacjalotniczylublin.pl/sslwrp.html

 Dom Żołnierza Polskiego 20-014 Lublin ul. Żwirki i Wigury 6

MENU GŁÓWNE

- Regulaminy

- Monografia XXV

- Współpraca

- KOMUNIKATY

KALENDARIUM

- Ważne daty

- Uroczystości

- Terminy spotkań

- Konferencje

- Wyjazdy

- Zegar...

Nagrody i wyróżnienia

ARCHIWUM

- Biuletyny

- ROCZNIKI

- Foto galeria

- Artykuły - info

- Biblioteka

KONTAKT :

505 111 262

krystomj@wp.pl

ZARZĄD GŁÓWNY

Strona główna zarządu

 KONTO STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA

Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej

Nazwa: Stow. Seniorów Lot. Wojskowego RP.

 Nr konta:  82 8687 0009 2001 0003 9260 0001

  Spotkania członków Stowarzyszenia odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca.

 CERTYFIKAT SSLWRP

LUBELSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO

                                                  RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 MENU GŁÓWNE