AKTUALNE WYDARZENIA

ROK 2019

W dniu 12.01.2019r.  Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie zaprosiła naszą Fundację na uroczyste Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 o godz. 11.30. Jest to pierwsze spotkanie w tym roku z nowym Zarządem WRTR.

W dniu 8.01.2019 r. duże uroczystości z okazji 100-lecie odbudowy PAŃSTWA  POLSKIEGO, 80. rocznica śmierci ROMANA DMOWSKIEGO, 100. rocznica sformowania BŁĘKITNEJ ARMII we Francji i Włoszech oraz jej przemieszczenia do Polski, 100. rocznica POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, 100. rocznica TRAKTATU WERSALSKIEGO - zorganizowane pod patronatem UM Lublin.

12

Luty

2019

O tej nieludzkiej ziemi mówił w swoim wystąpieniu dr Roman Kozłowski- adiunkt Działu Historii Lotnictwa i Wojskowości MSP. Podczas spotkania uczciliśmy również polskich lotników, którzy doświadczyli gehenny Sybiru, w tym zmarłego w styczniu br. Henryka Skirgajło- członka dęblińskiego oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Prezesa Związku Sybiraków w Puławach.

Cykl spotkanń - GENERALNIE o LOTNICTWIE

26 marca 2019 r o godzinie 17.00, naszym gosciem bedzie gen. broni pil. dr hab. Jerzy Gotowala. W 1992 roku, jako dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej bral udzial w uroczystym przekazaniu Sztandaru Polskich Sil Powietrznych przez oficjalna delegacje Stowarzyszenia Lotników z Anglii.

ROK 2018

 

W dniu 8.11.2017 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia powstania przemysłu lotniczego w Lublinie w Fabryce E. Plage i T. Laśkiewicz

 

Tablica Pamiątkowa

Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laskiewicz Budynek ten był częścią zabudowy powstałej w 1921 r.fabryki Emila Plagego i Teofila Laskiewicza, która produkowała pierwsze w Polsce samoloty. Konstruowanym tu pod kierunkiem inż. Jerzego Rudlickiego płatowcom nadawano nazwę „Lublin”. W 1935 r. zakłady zostały upaństwowione i przemianowane na Lubelską Wytwórnię Samolotów, która działała do 1939 r.

Zaproszenie

22 listopada 2017 r. zapraszamy naszych widzów do poznania lotniczych jednostek wojska polskiego, którym patronował generał Tadeusz Kościuszko. Wystawa przygotowana z okazji Roku Tadeusza Kościuszki, prezentuje tradycje zaadaptowane przez polskich lotników,  nawiązujące do dokonań generała – bohatera narodowego, utożsamianego z niezłomną walką o niepodległość Polski w 1794 r. oraz niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki

Zaproszenie

W dniu 13.01.2018 rku zostaliśmy zaproszeni przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w lublinie na uroczysty Opłatek. Spotkanie odbyło się na Zamku Lubelskim. Podczas tego spotkania przedstawiciele naszej Fundacji po wcześniejszym podjęciu stosownej uchwały złożyli swój akces do przystąpienia do WRTR w Lublinie.

W dniach 10-11 marca 2018 roku odbyła się kolejna konferencja Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie pt. „Dzieci Zamojszczyzny – zbrodnia, o której nie wolno człowiekowi zapomnieć”. Drugim głównym organizatorem spotkania był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, współorganizatorami byli Zamojskie Towarzystwo RENESANS i Muzeum Zamojskie, a partnerem wydarzenia - Urząd Miasta Zamość.

Zaproszenie

W dniu 12.05.2018 zostaliśmy zaproszenie przez Oddział Kraśnik Piłsudczy-ków z okazji potrójnej ich rocznicy: 1. 83 Rocznica śmierci Marszałka Polski J. Piłsudzkiego 2. 48 Rocznicę śmierci gen. broni Władysława Andersa 3. 25 Rocznica działalności okręgu. Video umieszczono w spisie filmowym.

Zaproszenie

do uczestnictwa w obchodach religijno-patriotycznych organizowanych z okazji 79. rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się 1 września 2018 roku w Lublinie.

MSPO 2018 na 100-lecie Niepodległej Polski - W tym roku MSPO odbędzie się od 4 do 7 września, natomiast od 8 do 9 września towarzyszyć mu będą Dni Otwarte, podczas których będzie można obejrzeć między innymi Wystawę Sił Zbrojnych RP. Oba wydarzenia spaja jubileusz 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego. Paryż, Londyn i Kielce – te trzy europejskie wystawy przemysłu obronnego wymieniane są jednym tchem na świecie.

XV Lubelski Festiwal Nauki

Największa impreza lubelskich uczelni. Lubelski festiwal jest zdecydowanie jednym z największych tego rodzaju imprez w Polsce. Pod względem liczby projektów i uczestników może się z nim równać tylko festiwal organizowany we Wrocławiu. Organizatorami festiwalu są Uniwersytet Medyczny, KUL, UMCS, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy. Fundacja Lotniczy Lublin uczestniczyła wspólnie z Politechniką Lubelską w dniu 16.09.2018 r.

W dniach 26-28 października 2018r. na terenie Targów Lublin S.A. odbędzie się III edycja niezwykłego powrotu do przeszłości. W niedzielę w Targach Lublin wystąpi niestrudzony pasjonat historii- Adam Sikorski, który wraz z ekipą programu "Było, nie minęło - Kronika Zwiadowców Historii" zdradzi nam kulisy swoich wypraw i odkryć historycznych.

III tomik wierszy pt. "Obłoczki sercem malowane" - jest to podsumowanie ponad 10 letniego projektu i wpisuje się w 100 lecie lotnictwa polskiego. Tomik ten powstał w Szkole Podstawowej nr. 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Uroczystość promocji tomiku wierszy odbyła się w dniu (22.11.2018).

Zaproszenie na Jasełka i tradycyjny OPŁATEK w Szkole Podstawowej Nr. 31 im. "Lotników Polskich" w Lublinie zorganizowany w dniu 20.12.2018 roku. Młodzież tej szkoły przygotowała piękne widowisko Narodzenia Pańskiego (tzw. Jasełka) z kilkoma odsłonami . Po części oficjalnej odbyło się spotkanie opłatkowe z zaproszonymi przez szkołę przedstawicielami różnych środowisk współpracujących na co dzień z tą szkołą.