ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

AKTUALNE WYDARZENIA

W dniu 23.08.2019 roku o godz. 15.00 w Siedzibie Fundacji Lotniczy Lublin w Lublinie przy ul. Wrońska 2 zostanie podpisany wspólnie sporządzony dokument o wzajemnej współpracy i partnerstwie w dziedzinie promowania polskiego lotnictwa. Dokument ten zostanie podpisany przez obecnych Prezesów obu organizacji w otoczeniu przedstawicieli obu Zarządów.

Polską wstrząsnęła tragedia 11 września 1932 roku Żwirko i Wigura zginęli w wypadku lotniczym na terenie Czechosłowacji, dwa tygodnie po wielkim sukcesie na Challenge. Zostali pożegnani, jak bohaterowie i pochowani na warszawskich Powązkach.

KONFERENCJA - ZABEZPIECZENIE PIELGRZYMEK PRZEZ SIŁY POWIETRZNE RP (DĘBLIN)

Nadana została dla naszego Wiceprezesa Fundacji Lotniczy Lublin w dniu 21.09.2019 r.

Odznaczenie zostało nadane przez  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP  Piotra Glińskiego a wręczył je osobiście Wojewoda Lubelski Przemysław Czerniak na XVI Sejmiku Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, który odbywał się w Puławach w Pałacu Czartoryjskich.

Szanowni Państwo...

Zapraszam do wzięcia udziału w XVI Sejmiku Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, który odbędzie się w dniach 20-22 września w Puławach.

W załączeniu przesyłam program oraz kartę zgłoszenia, którą należy przesłać do 13 września.

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH DĘBLIN (14.08.2019)

Wernisaż - 315. DYWIZJON MYŚLIWSKI „Dębliński”

Wernisaż jest wydarzeniem towarzyszącym uroczystościom z okazji Święta 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Wernisaż był częścią programu uroczystych obchodów święta 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, która kultywuje tradycje ww. dywizjonu, a jej patronem jest ówczesny dowódca: pil. Eugeniusz Horbaczewski. Wystawę otworzył jej kurator pan Marcin Arbuz- asystent w dziale Historii Lotnictwa i Wojskowości MSP. Głos zabrał również przedstawiciel rodziny pil. Horbaczewskiego- pan Lech Horbaczewski. na uroczystościach oraz wernisażu obecni byli także członkowie rodziny Aleksandra Chudka – pilota z 351 Dywizjonu, który zginął w trakcie II wojny światowej- podczas nalotu na Normandię w 1944 roku.

UROCZYSTE PODPISANIE WSPÓLNEGO POROZUMIENIA

w dniu 23.08.2019 r. pomiędzy:

Lubelskim Oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP

a

Fundacją Lotniczy Lublin w Lublinie

o wzajemnej współpracy, wspólnym partnerstwie, realizowaniu celów i promowania polskiego lotnictwa na terenie regionu i kraju.

 

Nasze SSLW RP w Lublinie na to pamiętne wydarzenie przygotowało specjalną pamiątkową kartę  poczto-wą, która utrwali te chwile.

 UROCZYSTE OBCHODY ŚMIERCI ŻWIRKO i WIGURY

    (11.09.2019) Msza Św. w Cieszynie o godz. 17.00

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

12

Luty

2019

W dniu 12.01.2019r.  Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie zaprosiła naszą Fundację na uroczyste Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 o godz. 11.30. Jest to pierwsze spotkanie w tym roku z nowym Zarządem WRTR.

W dniu 8.01.2019 r. duże uroczystości z okazji 100-lecie odbudowy PAŃSTWA  POLSKIEGO, 80. rocznica śmierci ROMANA DMOWSKIEGO, 100. rocznica sformowania BŁĘKITNEJ ARMII we Francji i Włoszech oraz jej przemieszczenia do Polski, 100. rocznica POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, 100. rocznica TRAKTATU WERSALSKIEGO - zorganizowane pod patronatem UM Lublin.

O tej nieludzkiej ziemi mówił w swoim wystąpieniu dr Roman Kozłowski- adiunkt Działu Historii Lotnictwa i Wojskowości MSP. Podczas spotkania uczciliśmy również polskich lotników, którzy doświadczyli gehenny Sybiru, w tym zmarłego w styczniu br. Henryka Skirgajło- członka dęblińskiego oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Prezesa Związku Sybiraków w Puławach.

Konferencja w Opolu Lubelskim 23-24.02.1019 r. zorganizowana przez  WRTR  Lublin.

Tematem konferencji jest "Lubelszczyzna w lecie 1944 roku oczekiwania a rzeczywistość społeczno - polityczna". Rozwój regionu i nowa perspektywa w powojennej Polsce w tej małej lokalnej społeczności lubelskiej.

Szlakiem dobrych praktyk - Podróż studyjna do muzeów o profilu historyczno wojskowym  Peenemunde, Zirchow, Świnoujście, Kołobrzeg, Koszalin 11 – 14 kwietnia 2019 r.  Podróż historyczna dla pracowników muzeów wojskowych oraz żołnierzy Garnizonu Dęblin do niemieckich i polskich muzeów techniki ma charakter szkoleniowy... Historisch-Technisches Museum Peenemünde  oraz  Museum Hangar10. - Air Fighter Academy GmbH to jedne z ciekawszych placówek muzealnych w Europie.

Cykl spotkanń - GENERALNIE o LOTNICTWIE

26 marca 2019 r o godzinie 17.00, naszym gosciem bedzie gen. broni pil. dr hab. Jerzy Gotowala. W 1992 roku, jako dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej bral udzial w uroczystym przekazaniu Sztandaru Polskich Sil Powietrznych przez oficjalna delegacje Stowarzyszenia Lotników z Anglii.

Wydarzeniem otwierającym będzie wernisaż wystawy w dniu 4 lipca 2019 r. pn. „Amerykańskie gwiazdy na polskim niebie”, poświęconej 100. rocznicy polsko – amerykańskiej współpracy w dziedzinie lotnictwa wojskowego.(miejsce: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie godz. 12.00).  Cel wydarzenia:- prezentacja historii Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki w kontekście odzyskania przez Polskę niepodle-głości i nawiązania stosunków dyplomatycznych oraz współpracy wojskowej.

Rok 2019 jest rokiem jubileuszu 25 lecia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Stan osobowy Dowództwa Brygady na zebraniu żołnierskim wyraził chęć, by Dowództwo Brygady uzyskało sztandar wojskowy.

Wernisaż  15 lipca 2019 r. , godz. 15.00 Siedziba Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie

Mjr Jerzy Radwanek, pilot – nawigator (1919 - 2001)

Wystawa poświęcona majorowi Jerzemu Radwankowi została po raz pierwszy otwarta dla publiczności w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu 12 kwietnia 2019 roku. Pierwszy pokaz wystawy w Polsce – we współpracy z ministrem Janem Jerzym Kasprzykiem, szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – odbył się w Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach 27 maja 2019 roku. Senat RP wsparł finansowo stworzenie polskiej wersji wystawy.

 

W dniu 8.11.2017 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia powstania przemysłu lotniczego w Lublinie w Fabryce E. Plage i T. Laśkiewicz

 

Tablica Pamiątkowa

Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laskiewicz Budynek ten był częścią zabudowy powstałej w 1921 r.fabryki Emila Plagego i Teofila Laskiewicza, która produkowała pierwsze w Polsce samoloty. Konstruowanym tu pod kierunkiem inż. Jerzego Rudlickiego płatowcom nadawano nazwę „Lublin”. W 1935 r. zakłady zostały upaństwowione i przemianowane na Lubelską Wytwórnię Samolotów, która działała do 1939 r.

Zaproszenie

22 listopada 2017 r. zapraszamy naszych widzów do poznania lotniczych jednostek wojska polskiego, którym patronował generał Tadeusz Kościuszko. Wystawa przygotowana z okazji Roku Tadeusza Kościuszki, prezentuje tradycje zaadaptowane przez polskich lotników,  nawiązujące do dokonań generała – bohatera narodowego, utożsamianego z niezłomną walką o niepodległość Polski w 1794 r. oraz niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki

Zaproszenie

W dniu 13.01.2018 rku zostaliśmy zaproszeni przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w lublinie na uroczysty Opłatek. Spotkanie odbyło się na Zamku Lubelskim. Podczas tego spotkania przedstawiciele naszej Fundacji po wcześniejszym podjęciu stosownej uchwały złożyli swój akces do przystąpienia do WRTR w Lublinie.

W dniach 10-11 marca 2018 roku odbyła się kolejna konferencja Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie pt. „Dzieci Zamojszczyzny – zbrodnia, o której nie wolno człowiekowi zapomnieć”. Drugim głównym organizatorem spotkania był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, współorganizatorami byli Zamojskie Towarzystwo RENESANS i Muzeum Zamojskie, a partnerem wydarzenia - Urząd Miasta Zamość.

Zaproszenie

W dniu 12.05.2018 zostaliśmy zaproszenie przez Oddział Kraśnik Piłsudczy-ków z okazji potrójnej ich rocznicy: 1. 83 Rocznica śmierci Marszałka Polski J. Piłsudzkiego 2. 48 Rocznicę śmierci gen. broni Władysława Andersa 3. 25 Rocznica działalności okręgu. Video umieszczono w spisie filmowym.

Zaproszenie

do uczestnictwa w obchodach religijno-patriotycznych organizowanych z okazji 79. rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się 1 września 2018 roku w Lublinie.

MSPO 2018 na 100-lecie Niepodległej Polski - W tym roku MSPO odbędzie się od 4 do 7 września, natomiast od 8 do 9 września towarzyszyć mu będą Dni Otwarte, podczas których będzie można obejrzeć między innymi Wystawę Sił Zbrojnych RP. Oba wydarzenia spaja jubileusz 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego. Paryż, Londyn i Kielce – te trzy europejskie wystawy przemysłu obronnego wymieniane są jednym tchem na świecie.

XV Lubelski Festiwal Nauki

Największa impreza lubelskich uczelni. Lubelski festiwal jest zdecydowanie jednym z największych tego rodzaju imprez w Polsce. Pod względem liczby projektów i uczestników może się z nim równać tylko festiwal organizowany we Wrocławiu. Organizatorami festiwalu są Uniwersytet Medyczny, KUL, UMCS, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy. Fundacja Lotniczy Lublin uczestniczyła wspólnie z Politechniką Lubelską w dniu 16.09.2018 r.

W dniach 26-28 października 2018r. na terenie Targów Lublin S.A. odbędzie się III edycja niezwykłego powrotu do przeszłości. W niedzielę w Targach Lublin wystąpi niestrudzony pasjonat historii- Adam Sikorski, który wraz z ekipą programu "Było, nie minęło - Kronika Zwiadowców Historii" zdradzi nam kulisy swoich wypraw i odkryć historycznych.

III tomik wierszy pt. "Obłoczki sercem malowane" - jest to podsumowanie ponad 10 letniego projektu i wpisuje się w 100 lecie lotnictwa polskiego. Tomik ten powstał w Szkole Podstawowej nr. 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Uroczystość promocji tomiku wierszy odbyła się w dniu (22.11.2018).

Zaproszenie na Jasełka i tradycyjny OPŁATEK w Szkole Podstawowej Nr. 31 im. "Lotników Polskich" w Lublinie zorganizowany w dniu 20.12.2018 roku. Młodzież tej szkoły przygotowała piękne widowisko Narodzenia Pańskiego (tzw. Jasełka) z kilkoma odsłonami . Po części oficjalnej odbyło się spotkanie opłatkowe z zaproszonymi przez szkołę przedstawicielami różnych środowisk współpracujących na co dzień z tą szkołą.

LOTNICZE ŚWIADECTWA WIZYT ŚW. JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY

   ZABEZPIECZENIE PIELGRZYMEK PRZEZ SIŁY POWIETRZNE RP

                           Konferencja popularnonaukowa:

 

                    16 października 2019 – (środa)