AKTUALNOŚCI - BIEŻĄCE INFORMACJE

Przejdź do MENU

INFORMACJA

Informujemy, że w Fundacja Lotniczy Lublin jest już w posiadaniu kolejnego modelu samolotu, jakim jest RWD-14 CZAPLA. Obecnie odbywa się generalny remont hangarów, który zakończony będzie w tym roku. Więcej informacji na ten temat na stronie Fundacji. Zapraszamy do śledzenia informacji na bieżąco.

Fundacja wydała z tej okazji 2 pozycje książkowe, związane z tym samolotem.

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Składa wszystkim:

 

   Przewodniczący

 Józef Mokijewski

Życzenia od  Głównego Zarządu:

Tu kliknij --->

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz umacniania etosu

oraz upowszechniania tradycji i historii Wojska Polskiego, działając na podstawie

Decyzji Nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej

z organizacjami pozarządowymi / innymi partnerami społecznymi

(Dz.Urz.MON.2020.194)

19 Lubelska Brygada Zmechanizowana, reprezentowana przez Dowódcę Brygady

gen. bryg. Michała ROHDE

oraz

Lubelski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP wpisany do

KRS: 0000047114 reprezentowany przez Prezesa mgr. Józefa MOKIJEWSKIEGO,

zawierają porozumienie następującej treści:

 

Pełna informacja powyżej. Kliknij na ikonie Info aby przejść do treści...

Przejdź do MENU

MINI GALERIA - WERNISAŻ w Lubelskim ODDZIALE SSLWRP

Obecna sytuacja na Świecie, jak i w Polsce związana z epdemią "Corona Virusa" COVID-19 powoduje w społeczeństwie wiele ograniczeń w zgromadzeniach, spotkaniach, konferencjach, strach przed zakażeniem, negatywne reakcje, trwogę itp. Wiele osób zamknęło się w sobie, nie realizuje swoich celów, spotkań rodzinnych. Prowadzi to do destrukcji życia, niekontorlowanych reakcji , nerwów czy też samotności. NIE ! - można zupełnie inaczej przetrzymać ten okres i w spokoju zrobić coś dla siebie i innych. Nasz kolega ze stowarzyszenia Aleksander przygotował w tym czasie kolekcję obrazów olejnych oraz wydał kilka publikacji książkowych. Spróbujcie też zagospodarować ten wolny czas na swój i innych pożytek, dać cząstkę swojego entuzjazmu i radość drugim.

i wiele innych obrazów...

Malował: mjr. rez. Aleksander Krawyciński

List do mieszkańców Dęblina i wszystkich, którzy czują się związani ze Szkołą Orląt i jej komendantem, gen. pil. Józefem Kowalskim.

Nie ma już w „Szkole Orląt” auli im. gen. bryg. pil. dr. Józefa Kowalskiego. Teraz chcą zabrać mieszkańcom Osiedla Dęblin-Lotnisko ulicę Jego imienia. Lubelski Urząd Wojewódzki wystąpił z pismem do Pani Burmistrz Miasta Dęblin informując, iż 1 grudnia 2020 r. otrzymał pismo z Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, w której wskazano, iż nazwa ulicy Generała pilota Józefa Kowalskiego w Dęblinie jest niezgodna z art., 1 ust. 1 o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018 poz. 1103). Przepis ten obliguje Radę Miasta Dęblin do podjęcia uchwały zmieniającej nazwę ulicy Generała pilota Józefa Kowalskiego

Mieszkańcy osiedla w Dęblinie zbierają podpisy za pozostawieniem nazwy ulicy gen. pil. Józefa Kowalskiego.  Prosimy, napiszcie Państwo swoją opinię.

Burmistrz Miasta Dęblin.

SPOŁECZEŃSTWO DĘBLINA WYGRAŁO!!!

OSTATNI LOT SAMOLOTU TS-11 ISKRA

09.12.2020 r. TS-11 Iskra odbył swój ostatni lot do historii. Na terenie lotniska 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie po raz ostatni wzbiła się w powietrze wykonując pożegnalny lot po kręgu nad lotniskiem. Dowódcą załogi był ppłk pil. Grzegorz Banaś, drugim pilotem ppłk pil. Marek Stechni. Tak uroczyście pożegnana „Iskra” została przekazana do Muzeum Sil Powietrznych w Dęblinie. Miejsce „Iskry” w szkoleniu podchorążych zajmie M-346 BIELIK. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych: generał broni pil. Jan Śliwka- I Zastępca DGRSZ, gen. dywizji pilot Jacek Pszczoła - Inspektor Sił Powietrznych, gen. bryg. pil. dr Krzysztof Cur - Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, piloci, instruktorzy oraz Dęblińscy Seniorzy Lotnictwa Wojskowego RP. Na zakończenie uroczystości Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz dokonał uroczystego przekazania samolotu TS-11 Iskra dla Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

SSLWRP

Zdrowych i radosnych Świąt mile

spędzonych w gronie rodzinnym

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2021

Składa Zarząd SSLWRP

ROK

2020

Nasze motto:

"... nasz lotniczy trud poświęcamy społeczeństwu ziemi lubelskiej

i patriotycznemu wychowaniu młodzieży ..."

Nasze stowarzyszenie kończąc ten trudny rok (światowej pandemii) postanowiło uczcić to w zna-

czący sposób wydając specjalną broszurę o Polskich Dywizjonach i Eskadrach, które działały w latach 1920 - 1939 r. Wydanie to wiąże się z naszymi kolejnymi rocznicami:

- 26 rocznica założenia SSLWRP w Lublinie

- 100 lecia powstania Lubelskiego Przemysłu Lotniczego

- 101 rocznicy startu pierwszego samolotu Ansaldo Ballila A.1 wyprodukowanego w Lublinie

AKTUALNOŚCI - przeniesiono do katalogu Archiwum - ROCZNIKI xxx...

W Archiwum poszczególne roczniki do obejrzenia - ROCZNIKI --->