GALERIA 2022 ROK

Trybunał Uroczystości R. Dmowskiego

(11.01.2022)

Opłatek WRTR LUblin

(15.01.2022)

159 - Rocznica Powstania Styczniowego

                     (21.01.2022)

82 rocznicy masowych deportacji Polaków na Sybir (10.02.2022)

Lubelskie obchody 80. rocznicy AK

(14.02.2022)

Konferencja w Poniatowej

           (23-24.04.2022)

OBOZY JENIECKIE i MARTYROLOGIA LUDNOŚCI

                              W MAŁEJ OJCZYŹNIE

Uroczystość Dnia Patrona Szkoły Podsta-wowej im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach

W
R
T
R

Ceremonia wręczenia Sztandaru Oddziałowi i na danie imienia

LOTNIKÓW ZIEMI RADOMSKIEJ      (14.05.2022 r.)

R

A

D

O

M

DYS - NADANIE ZŁOTEGO KRZYŻA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

 

1.06.2022 rok

Królewski Piknik Lotniczy

w Woli Osowińskiej (9.07.2022)

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Woli Osinowskiej

(4.06.2022)

ZAMEK W CHĘCINACH

90 LECIE WYPADKU I ŚMIERCI FRANCISZKA ŻWIRKO I STANISŁAWA WIGURY

11.09.2022 rok

12.09.2022)