GENEZA POWSTANIA FIRMY E. PLAGE i T. LAŚKIEWICZ

1. Krótki rys historyczny

Zakłady Mechaniczne - Geneza

Firmy w latach 1860 -1935

Rys historyczny dzielnicy

Bronowice (1342 -1916)

Zakłady Mechaniczne  E. Plage

 i T. Laśkiewicza w Lublinie

Historia Szkoły Pilotów

w Świdniku (1937-1939)

2. Właściciele Firmy

(1825 - 1910)

(1869 - 1909)

(1869 - 1925)

(1870 - 1964)

(1893 - 1977)

(1882 - 1945)

(1884 - 1939)

(1889 - 1967)

(1902 - 1988)

4. Upadek Firmy Lotniczej

Ogłoszenie upadłości Firmy

1935 r. - Powstanie LWS

  Ostatni

właściciel

(1903 - 1986)

(1883- 1921)

Emil

Plage

Kazimierz

Arkuszewski

Jerzy

Rudlicki

Adam

Włyński

Jerzy

Teisseyre

Stanisław

Cywiński

Witold

Rumbowicz

Adam

Uszacki

Jerzy

Dąbrowski