KLUB  LOTNICZY  LUBLIN

przy FUNDACJI LOTNICZY LUBLIN w LUBLINIE

Harcerski Klub Lotniczy działa  na podstawie:

KOMANDOR KLUBU

hm. Aleksander Krawyciński

Harcerskie jednostki lotnicze (HJL), działają na podstawie Uchwały nr 12/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP  z dnia 24 maja 2014 r. „w sprawie sposobu realizacji wychowania w harcerskich specjalnościach” oraz innych przepisów obowiązujących w ZHP.

Cel harcerskich jednostek lotniczych

Celem harcerskich jednostek lotniczych jest wychowanie harcerki i harcerza o wyrobionej postawie harcerskiej, o cechach charakteru potrzebnych lotnikowi, dbającego o zdrowie, o dużej wiedzy lotniczej, zaradnego i śmiałego w zamierzeniach i czynach, entuzjastę lotnictwa i organizatora jego popularyzacji.

 

 

Popularyzacja lotnictwa jest rozumiana zarówno "szeroko", jako podstawowa forma działalności HJL oraz "wąsko", jako najprostsze zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży po raz pierwszy stykającej z lotnictwem lub mało z nim obeznanych. Obejmuje ona najprostsze formy zajęć, jak: konkursy rysunkowe, opracowywanie albumów lotniczych, fotogazetki, zawody latawców, kartonówek i modeli RC, drony, zawody modeli balonów, wystawy (konkursy) modeli plastikowych, konkursy wiedzy lotniczej, wycieczki na lotnisko (do muzeum, jednostki lotniczej, izby pamięci), spotkanie z ludźmi lotnictwa, pokazy modeli lub filmów lotniczych, imprezy typu "Niedziela Lotnicza" itp.

Prowadzimy szkolenia:

1. Balonowe

2. Spadochronowe

3. Szybowcowe

4. Paralotniowe

SPECJALISTA

phm. Andrzej Tomków

Kliknij aby powiększyć...

Publikacje własne:

Medal KEN dla naszego sekretarza

Statut ZHP

 

Konstytucja RP

Zasady Pracy Lotniczej w ZHP

Powrót do MENU

Strona domowa

Zasady musztry

Drużyny specjalnościowe