Polski system orderowo-odznaczeniowy

KRZYŻE I MEDALE członków Lubelskiego Oddziału....

SZCZEGÓŁOWY OPIS ODZNACZEŃ

Medal Lotniczy

Krzyż Virtuti Military

Medal KEN

Krzyż Komandorski

Orderu Odrodzenia RP

Medal Stulecia odzys-

kania Niepodległości