PRODUKCJA SAMOLOTÓW W LUBLINIE 1920 - 1939 rok

Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie

Informacje zawarte są w plikach .PDF - Należy kliknąć na nazwie samolotu i opis wyświetli się w osobnym oknie.

SAMOLOTY WOJSKOWE

SAMOLOTY CYWILNE

PROJEKTY NIE ZREALIZOWANE

* Ansaldo BALILIA  A-1

* Lublin R-IX

* Aria I i Aria II

* Ansaldo A-300

* Lublin R-XI

* Lublin R-XV

* Potez XV

* Lublin R-XII

* Lublin R-XVII

* Potez XXV

* Szybowiec Lublin 1 i 2

* DUS- 3 Pta Pta

* Lublin R-XIII

* Lublin R-XIII bis-hydro

* Lublin R-XIV

* Lublin R-XVIa2

 MENU GŁÓWNE