MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW PO DAWNEJ

FABRYCE PRZEMYSŁU E. PLAGE I T. LAŚKIEICZ

STAN OBECNY

STAN PO MODERNIZACJI

2019

2021

PONIŻEJ WIDOK HANGARÓW - STAN AKTUALNY NA DZIEŃ 1 czerwca 2021 roku.

Powrót do MENU