ROCZNIK 2019

W dniu 26 października 2019 r. o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste spotkanie z okazji  25-Lecia założenia naszego Lubelskiego Oddziału SSLW RP w Lublinie. Uroczystość odbędzie się w Sali Restauracyjnej Domu Żołnierza w Lublinie przy ul. Żwirko i Wigury 6. Podczas tej uroczystości jest przewidziane podsumowanie pracy i działalności naszego Stowarzyszenia. Na  spotkaniu zostaną wręczone nagrody, dyplomy oraz specjalne wydane z tej okazji imienne medale pamiątkowe.

W dniu 23.08.2019 roku o godz. 15.00 w Siedzibie Fundacji Lotniczy Lublin w Lublinie przy ul. Wrońska 2 zostanie podpisany wspólnie sporządzony dokument o wzajemnej współpracy i partnerstwie w dziedzinie promowania polskiego lotnictwa. Dokument ten zostanie podpisany przez obecnych Prezesów obu organizacji w otoczeniu przedstawicieli obu Zarządów.

(25.09.2019)

KONFERENCJA - ZABEZPIECZENIE PIELGRZYMEK PRZEZ SIŁY POWIETRZNE RP (DĘBLIN)

Mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego!

Rodacy!               Spotykamy się wszyscy razem 11.11.2019 r. o godz. 8.30 na Placu Litewskim w Lublinie....

Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

            „WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA BOJOWEGO LOTNICTWA

Konferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej

w Dęblinie (duża aula Wydziału Lotnictwa). Udział w konferencji jest bezpłatny. Patronat mediany Polska Zbrojna.

Myślą przewodnią konferencji są zagadnienia dotyczące zastosowania bojowego lotnictwa, systemu dowodzenia lotnictwem w różnych stanach funkcjonowania państwa oraz procesu targetingu w działaniach połączonych.

ZAPROSZENIE

W dniu 19.10.2019 r. w jednostce lotniczej 1. Bazie Transportowej Lotnictwa Wojskowego na Okęciu w Warszawie przy ul. Żwirko i Wigury 1 odbyła się uroczystość Jubileuszowa z Okazji XXV-Lecia działania O / Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Przedstawiciele naszego Lubelskiego Oddziału otrzymali zaproszenie i czynnie uczestniczyli w tym wydarzeniu wraz z innymi zaproszonymi gośćmi. Cała uroczystość miała charakter zamknięty ze względu na miejsce, w którym się odbywała.

Odezwa Komitetu  Honorowego

Jak co roku odwiedzimy groby LOTNIKÓW na lubelskich cmentarzach  ul. Lipowa, Majdanek, Unicka.

Szanowni Państwo...

Zapraszam do wzięcia udziału w XVI Sejmiku Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, który odbędzie się w dniach 20-22 września w Puławach.

W załączeniu przesyłam program oraz kartę zgłoszenia, którą należy przesłać do 13 września.

 

ZAPROSZENIE

W dniu 30 IX 2019 roku w Mirosławcu odbędzie się Święto Bazy, podczas którego nadadzą jej imię naszego świdniczanina gen. Jerzego Piłata, który zginął w katastrofie. Jest propozycja aby wyjechać w niedzielę i zatrzymać się w Łowiczu Wałeckim. Tam zjemy obiadokolację, przenocujemy i po śniadaniu w poniedziałek wypoczęci udamy się na uroczystości. Orientacyjny koszt noclegu i posiłku po 110 zł/osoby. Przejazd ze Świdnika busikiem prawdopodobnie będzie darmowy.

Uroczystość Opłatkowa w Szkole Podstawowej NR 31 w Lublinie im. Lotników Polskich

                       Wspólne polskie Jasełka dnia 19.12.2019 r. godz. 15.00

IV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O LOTNICTWIE I PRZEMYŚLE LOTNICZYM

                                     BIAŁA PODLASKA 16 grudnia 2019 0 godz. 11.00

ZAPROSZENIE

W dniu 28.08.2019 r. o godz 17.00 w Parafii Św. JÓZEFA przy ul. Partyzantów 64 w Świdniku odprawiona zostanie uroczysta msza w intencji wszystkich lotników. Mszę odprawi ks. Krzysztof. Zachęcamy w tym dniu wszystkich do licznego uczestnictwa w tym nabożeństwie.

JUBILEUSZ 25-LECIA POWSTANIA ODDZIAŁU WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEGO SSLW RP

Piknik historyczny w roku Stulecia lotniczej współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki 1919 - 2019    5-6 lipca 2019 r.

Nadana została dla naszego członka Oddziału Lubelskiego SSLW RP w dniu 21.09.2019 r.

Odznaczenie zostało nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP  Piotra Glińskiego a wręczył je osobiście Wojewoda Lubelski Przemysław Czerniak na XVI Sejmiku Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, który odbywał się w Puławach w Pałacu Czartoryjskich.

 

Wernisaż jest wydarzeniem towarzyszącym uroczystościom z okazji Święta 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Wernisaż był częścią programu uroczystych obchodów święta 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, która kultywuje tradycje ww. dywizjonu, a jej patronem jest ówczesny dowódca: pil. Eugeniusz Horbaczewski. Wystawę otworzył jej kurator pan Marcin Arbuz- asystent w dziale Historii Lotnictwa i Wojskowości MSP. Głos zabrał również przedstawiciel rodziny pil. Horbaczewskiego- pan Lech Horbaczewski. na uroczystościach oraz wernisażu obecni byli także członkowie rodziny Aleksandra Chudka – pilota z 351 Dywizjonu, który zginął w trakcie II wojny światowej- podczas nalotu na Normandię w 1944 roku.

Wyjazd grupy zorganizowanej z Dęblina w dniu 11.09.2019 r. o godz. 8.00 - powrót 12.09.2019 r.

 

 

 76-Lecie Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Lublinie

 

Oficerska Szkoła Piechoty nr 2 utworzona została w grudniu 1944 w ZSRR na bazie Frontowej Szkoły Oficerów Piechoty. W lutym 1945 r. szkoła otrzymała nowy etat, który przewidywał 2000 słuchaczy. Jednocześnie uruchomiono kursy dokształcające dla oficerów frontowych, na którym przewidziano 300 miejsc. Szkoła rozlokowana była w Lublinie.  Do lipca 1945 r. wypromowano w niej 3168 oficerów. Po wojnie szkołę przeniesiono do Zagórza (od czerwca 1945 do czerwca 1946 nazwa przejściowa dzisiejszych Gryfic). Jej podstawowym zadaniem było doszkalanie młodych oficerów, którzy w okresie wojny ukończyli krótkoterminowe kursy oficerskie. Nowy etat szkoły przewidywał 77 oficerów i 67 podoficerów kadry stałej oraz 500 oficerów – kursantów. Czas kształcenia wynosił 12 miesięcy. W styczniu 1947, w związku z redukcją sił zbrojnych i zmniejszeniem zapotrzebowania na kadrę oficerską, podjęto decyzję o rozwiązaniu szkoły.

INFORMACJA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSLWRP (Poznań 18.06.2019)

 UROCZYSTE OBCHODY DNIA LOTNICTWA w Lubelskim Oddziale SSLW RP

Lubelski Oddział SSLW RP przygotowuje z tej okazji w dniu 23.08.2019 r. o godz. 17.00 uroczyste spotkanie wyjazdowe dla swoich członków, które odbędzie się w restauracji "Stacja Motycz" w Motyczu. Uroczystości te będą świetnym podsumowaniem naszej pracy oraz dobrym zakończeniem obchodów 100-Rocznicy Polskiego Lotnictwa (1918 -2018). Święto to będziemy wspólnie obchodzić po raz pierwszy z  Zarządem Fundacji Lotniczy Lublin, z którym  podpisaliśmy wspólne porozumienie o wzajemnej współpracy. Z tej okazji wydaliśmy wspólnie dwie karty pocztowe oraz wykonaliśmy rollupa.

UROCZYSTE PODPISANIE WSPÓLNEGO POROZUMIENIA

w dniu 23.08.2019 r. pomiędzy:

Lubelskim Oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP

a

Fundacją Lotniczy Lublin w Lublinie

o wzajemnej współpracy, wspólnym partnerstwie, realizowaniu celów i promowania polskiego lotnictwa na terenie regionu i kraju.

Nasze SSLW RP w Lublinie na to pamiętne wydarzenie przygotowało specjalną pamiątkową kartę  poczto-wą, która utrwali te chwile.

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH DĘBLIN (14.08.2019)

Wernisaż - 315. DYWIZJON MYŚLIWSKI „Dębliński”

Komunikat 1

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Spotkanie upamiętniające – Lublin we wrześniu 1939 roku W 80. rocznicę

                                        obrony miasta 9 września 2019 roku

Urząd Miasta Lublin

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
  • Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  • Okręgowa Rada Adwokacka Izby Adwokackiej w Lublinie

 

zapraszają na spotkanie upamiętniające

 

Lublin we wrześniu 1939 roku

W 80. rocznicę obrony miasta 9 września  2019 roku

 UROCZYSTE OBCHODY ŚMIERCI ŻWIRKO i WIGURY

    (11.09.2019) Msza Św. w Cieszynie o godz. 17.00

Polską wstrząsnęła tragedia 11 września 1932 roku Żwirko i Wigura zginęli w wypadku lotniczym na terenie Czechosłowacji, dwa tygodnie po wielkim sukcesie na Challenge. Zostali pożegnani, jak bohaterowie i pochowani na warszawskich Powązkach.

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP

                                             ZARZĄD GŁÓWNY

ul. Kościuszki 92 / 98  61-716 Poznań

Z okazji Święta Wojska Polskiego, w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, składam na Wasze ręce wszystkim członkom oddziałów najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z dalszego służenia Ojczyźnie i z dobrze wypełnionych wobec niej obowiązków, sukcesów w działalności na rzecz Stowarzyszenia oraz pomyślności w życiu osobistym.

Zapraszamy na spotkanie z panem Leszkiem Jonkajtysem, który zaprezentuje nam historię lotnictwa komunikacyjnego w Polsce.

Tematem wiodącym naszego spotkania, wpisującego się w cykl „Bliżej Historii”, będzie polskie lotnictwo komunikacyjne. Spróbujemy cofnąć się do początków lat dwudziestych ubiegłego stulecia, do czasów pierwszych komercyjnych lotów pasażerskich w latach II Rzeczypospolitej. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania dlaczego, i w jakim celu ten rodzaj lotnictwa pojawił się w Polsce,

PANOWIE PREZESI

PANOWIE SEKRETARZE

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego SSLW RP Nr. 13/2019 z dnia 5.06.2019 roku, w dniach 27 - 28.09.2019 roku w Kiekrzu zostanie przeprowadzone XXIII Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, poświęcone jubileuszowi XXX-lecia Stowarzyszenia połączone z konferencją naukowo-historyczną nt.: "Zaczęło się w Poznaniu". ....

 

                                                                            Więcej informacji (kliknij na książce)

 

           Wernisaż - WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

                im. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE

           ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin, tel.  81-528-74-00

 

Major nawigator – pilot JERZY RADWANEK (1919 – 2001)

 

 

 

 

 

Święto Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej 13 lipca 2019

Rok 2019 jest rokiem jubileuszu 25 lecia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Stan osobowy Dowództwa Brygady na zebraniu żołnierskim wyraził chęć, by Dowództwo Brygady uzyskało sztandar wojskowy. Inicjatywa ta spotkała się z życzliwą przychylnością i gotowością wsparcia przez środowisko byłych lotników morskich. Celem jej realizacji zawiązał się Komitet Honorowy Fundatorów Sztandaru, składający się z przedstawicieli stowarzyszeń byłych żołnierzy, a w szczególności "Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego i Sympatyków Lotnictwa" oraz "Morskiego klubu Gdyńskiego oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP", a także byłych dowódców Brygady Lotnictwa MW oraz władz samorządowych. Zgodę na ufundowanie sztandaru wyraził Minister Obrony Narodowej w dniu 9 stycznia 2019 roku.

Planujemy, że uroczyste wręczenie sztandaru odbędzie się 13 lipca 2019 roku, w ramach Święta BLMW. Uroczystość Święta BLMW będzie częścią Pikniku Lotniczego, uświetniającego to wydarzenie. W procesie przygotowań zainicjowaliśmy cykl spotkań z Prezydentem Miasta Gdynia, w zakresie współpracy przy organizacji Pikniku oraz zawiązaliśmy współpracę z Fundacją Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303.

W przeddzień uroczystości, 12 lipca 2019 roku, w Kościele Garnizonowym w Gdyni - Oksywiu, odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji Lotników  Morskich.

W roku stulecia wojskowej współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki, zapraszamy do Dęblina na pierwszy w Polsce zlot grup rekonstrukcji historycznych, odtwarzających uzbrojenie i wyposażenie wojska Stanów Zjednoczonych Ameryki z lat 1775 - 2018.

Good Morning, Dęblin to otwarty piknik historyczny i zlot grup rekonstrukcji historycznych, odtwarzających uzbrojenie i wyposażenie wojska Stanów Zjednoczonych Ameryki z lat 1775-2019. Piknik odbędzie się na terenie przykoszarowego placu ćwiczeń „Wisła” – 1. Dęblińskiego Batalionu Drogowo Mostowego. Wyjątkową scenografię zapewni Cytadela Twierdzy Dęblin, która będzie tłem dla obozów wojskowych i dioram grup rekonstrukcji historycznych. Kulminacyjnym punktem wydarzenia, będą pokazy dynamiczne i inscenizacje historyczne oraz parada historycznych pojazdów. Podczas pikniku odbędą się prezentacje muzeów wojskowych i stowarzyszeń historycznych, spotkania z żołnierzami Wojska Polskiego, koncert na scenie plenerowej. Partnerem głównym wydarzenia jest Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Swoje stoiska promocyjne wystawią m. in. 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego, Lotnicza Akademia Wojskowa, 41. Baza Lotnictwa Szkolnego, 1. Dębliński Batalion Drogowo Mostowy,  2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, Centrum  Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego.

W dniach 13-14 lipca 2019  r. w Pucku odbył się festiwal historyczny „Lotniczy Puck” Wydarzenie to nawiązuje do historii Morskiego Dywizjonu Lotniczego, który stacjonował w tym mieście w okresie międzywojennym. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Stowarzyszenie Historyczne Morskiego Dywizjonu Lotniczego, które wraz innymi grupami rekonstrukcyjnymi pozwala przenieść się obserwatorom do czasów wojennych. W czasie tego ciekawego weekendu mieszkańcy i turyści mogą podziwiać różnego rodzaju pojazdy wojskowe podczas parady oraz obserwować odbywającą się na zielonej plaży rekonstrukcję ataku z września 1939 roku na bazę dywizjonu.

Mjr Jerzy Radwanek pilot nawigator, absolwent 13 Promocji „Szkoły Orląt – Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, więzień polityczny obozu koncentracyjnego KL Auschwitz (1940-1944), członek obozowego ruchu oporu, uhonorowany Medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata (1990), artysta plastyk, scenograf, pedagog.

Wystawa poświęcona majorowi Jerzemu Radwankowi została po raz pierwszy otwarta dla publiczności w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu 12 kwietnia 2019 roku. Pierwszy pokaz wystawy w Polsce – we współpracy z ministrem Janem Jerzym Kasprzykiem, szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – odbył się w Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach 27 maja 2019 roku. Senat RP wsparł finansowo stworzenie polskiej wersji wystawy.

Partnerzy wydarzenia: Fundacja Lotniczy Lublin, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa RP  oddział w Lublinie im. Tadeusza Góry.

Festiwal Historyczny Puck 13-14.07.2019

            OPŁATEK LOTNICZY I MSZA ŚW.

   W KOŚCIELE pw. ŚW. JÓZEFA W ŚWIDNIKU

        w dniu 10 grudnia 2019 o godz. 17.00

90 LAT POLSKICH LINII LOTNICZYCH LOT

Karta zgłoszenia

Data rozpoczęcia: 26 listopada 2019 17:00

LOTNICZE ŚWIADECTWA WIZYT ŚW. JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY

   ZABEZPIECZENIE PIELGRZYMEK PRZEZ SIŁY POWIETRZNE RP

                           Konferencja popularnonaukowa:

 

                    16 października 2019 – (środa)

Seminarium - broszura

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać...

Życzenia składa całej Braci Lotniczej na Świecie, członkom ich rodzin oraz osobom odwiedzających tę stronę:

Info szczegółowe

261-517-988

261-518-227

Video z tej

uroczystości

Video z tej

uroczystości

ZARZĄD SSLWRP - LUBLIN

Film- Śmigłowiec

    Mi-8 Papieski

Program obchodów w Lublinie

Powrót do MENU

Szczegółowy

  PROGRAM

Plan działania 2019