FILMY VIDEO WYKONANE PRZEZ

                                             HARCERSKI KLUB LOTNICZY

01. Depułtycze Lotnicze 06. 2016

02. Lotniczy Puck 2016

03. Balonowe Mistrzostwa świata

       Kobiet Nałęczów 2016

04. Święto Lotnictwa w Dęblinie 2016

05. Szkolenie spadochronowe w Aeroklubie

      Lubelskim (9-11.09.2016)

06. Uroczystości z 77 - rocznicy napaści Rosji

      Sowieckiej na Polskę

07. Zdobywanie Odznaki Harcerskiej Skoczka

      Spadochronowego

08. Targi Lubelskie - Było nie minęło

       (22-23.10.2016)

09. Uroczystość w SP Nr. 31 (szkoła patronat

      Lotników Polskich)

10. Muzeum Lotnictwa w Krakowie (19.05.2017)

11. Order Orła Białego Kalwaria Zebrzydowska

     (21 05 2017)

14. Historyczne odsłonięcie tablicy Firmy

      Laśkiewicza Lublin (8.11.2017)

16. Przysięga w org. Strzelec Tuczępy (18.11.2017)

17. Skrzydlaci Kosynierzy Wernisaż w MSP Dęblin

       (22.11.2017)

18. Konferencja pt. "Dzieci Zamojszczyzny

      Zamość ( 10-11.03.2018)

19. Szlakiem dobrych praktyk (12.15.04.2018)

20. Uroczystość JS 2020 Hrubieszów (28.04.2018)

21. Uroczystość Piłsudczyków w Kraśniku (12.05.2018)

22. Prezentacja samolotu R XIIID Lublin (1.09.2018)

23. XXVI MSPO Targi Kielce - R-XIII Lublin( 4-9.09.2018)

24. Medal KEN 2018 dla sekretarza FLL

25. XIV Zjazd WRTR Międzyrzecz Podlaski 2018

26. Wystawa Historyczna Targi Lubelskie 2018

27. Wywiad dla Interwizjii o historii lotnictwa i Fundacji

28. Promocja III Tomiku wierszy - Lotnikom dzieci

15. Siedziba Fundacji Lotniczy Lublin

29.Spotkanie opłatkowe WRTR 2019 Lublin

30. Uroczystości w Lublinie 8.01 2019

 

31. Lubelszczyzna w 1944 WRTR

      Opole Lubelskie (23 -24 02 2019)

32. Spotkanie z gen J Gotowała w MSP Dęblin (26.03.2019)

33. Zbieram więc jestem - Prezes SPJPII Zawadowski

34. Good Morning Dęblin - Pokaz lotniczy (5.07.2019)

35. Good Morning Dęblin - Bitwa 1929

      Gwieździsta Eskadra (5.07.2019)

36. Festiwal historyczny Lotniczy Puck 2019 (14.07.2019)

37. Święto Gdańskiej BLMW - Piknik Lotniczy (13.07.2019)

38. 87 Rocznica śmierci Żwirko i Wigury (11.09.2019)

12. Piknik Lotniczy 2017 (14-16.07.2017)

13. TUCZĘPY -  odsłonięcie pomników (5.08.2017)