VIDEO

Kliknij na wybranej fotce aby przejść do obejrzenia filmu.

ANSALDO BALILLA - A1.

Rok produkcji -1921 na licencji włoskiej

SKALA 1:3

Nowy nabytek dla naszej

Fundacji 20.05.2020 r.

XIV Zjazd WRTR 2018 w Międzyrzeczu Podlaskim. Wybór  nowych władz do Zarządu WRTR Lublin w dniach 5-7.10.2018 r.

Pierwszy Przemysł Lotniczy w Lublinie 1919 -1939 r.

Historyczne Targi Lubelskie 25-28.10.2018 r. w Lublinie.

Nasza Fundacja wystawia modelu samolotu Lublin R-XIII w skali 1:3.5. Samolot zaprojektował w roku 1930   Jerzy Rudlicki.

 

 

Fundacja nasza udzieliła wywiadu na temat historii lubels-kiego lotnictwa.

Promocja tomika wierszy w Szkole Podst. nr. 31 w Lublinie

Odział  Kraśnik Piłsudczy-ków  uroczystości w dniu (12.05.2018): 25-Lecie Od-działu Kraśnik, 83 roczni-ca śmierci J. Piłsudzkiego,

48 rocznica śmierci gen,  Władysława Andersa.

 

Prezentacja samolotu

R XIIID Lublin z okazji uroczystości 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (1.09.2018) w Lublinie.

Ogólnopolska Konfere-ncja Naukowa 100 - LAT Polskiego Lotnictwa  Wojskowego 23 SIERP-NIA 2018 r.  Wyższa Szko-ła Oficerska Sił Powiet-rznych Dęblin.

 

XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obro-nnego MSPO w Kiel-cach. Wspólna prezen-tadacja z MSP Dęblin samolotu R-XIIID

 Lublin.

WRTR (13.01.2018)

Spotkanie opłatkowe

na Zamku Lubelskim Złożyliśmy swój udział

Sesja naukowa „Muzealny Krajobraz Lubelszczyzny”, podczas której wysłuchaliś-my refleksji  na temat tożsa-mości muzeów i kształto-wania współczesnych misji muzeów